Sashimi

Small Sashimi

Five (5) types of sashimi (20 pcs)

$39.95
Medium Sashimi

Eight (8) types of sashimi (32 pcs)

$75.95
Large Sashimi

Ten (10) types of sashimi (40 pcs)

$120.00